Krzysztof Stadler

Talent do pracy trenerskiej i coachingowej rozwijał jako manager i trener wewnętrzny w jednej z katowickich firm handlowych. Podnosił tzw. kompetencje miękkie zatrudnionych sprzedawców, szkolił m. in. z  zakresu efektywnej sprzedaży, realizacji celów sprzedażowych, jakości prowadzonego procesu sprzedaży, asertywności w relacji z klientami, technik i metod negocjacji, zbijania obiekcji klienta, skutecznej komunikacji z klientami, prowadzenia spotkań biznesowych, itp.

Podczas indywidualnych sesji coachingowych wspierał pracowników m. in. w procesie generowania rozwiązań w sytuacjach trudnych w codziennej pracy,  pomagał radzić sobie z syndromem wypalenia zawodowego, kreował pomysły na usprawnianie procesów sprzedaży, wspierał ponowną asymilację kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim.

Wraz z rozwojem firmy stał się również odpowiedzialny za procesy HRowe, w tym szczególnie za rekrutację, selekcję nowych pracowników, a następnie ich skuteczną implementację do zespołu. W wyniku rozrostu struktur wewnętrznych stanął przed wyzwaniem realizacji szkoleń z zakresu szeroko rozumianego zarządzania: rola lidera i managera, funkcje zarządzania, zarządzanie przez cele, style kierowania, sytuacje trudne i konfliktowe w zespole, prowadzenie spotkań z pracownikami, delegowanie i rozliczanie zadań, przekazywanie informacji zwrotnych, skuteczna komunikacja z pracownikami, motywowanie zespołu.

Na sali szkoleniowej spędził ponad 2500 godzin, a jako coach przeprowadził blisko 2000 sesji, zarówno business jak i  life coachingowych. Jako trener specjalizuje się w formule training on the job oraz pracy warsztatowej z grupą. Współpracuje również z firmami w zakresie szeroko rozumianego konsultingu biznesowego. Doradza zarządom przy kształtowaniu procesów wewnętrznych w podległych im organizacjach. Specjalizuje się w doradztwie marketingowym, PRowym i HRowym, a także w tworzeniu kultury organizacyjnej, strategii zarządzania systemowego i polityki sprzedażowej.

Wykształcenie:

  • Studia magisterskie na kierunku Marketingowe zarządzanie firmą
  • Studia podyplomowe na kierunku Psychologia w biznesie
  • Studia podyplomowe na kierunku Akademia Profesjonalnego Coachingu
  • Szkoła trenerów biznesu – Masters of business training
  • Szkoła trenerów sprzedaży – Trener i coach sprzedaży
  • Studia podyplomowe na kierunku Szkoła Trenera Warsztatu (w trakcie)

Dewiza życiowa: Jestem po to, by pomóc Ci osiągać więcej! Wiem, że możesz!