Audyty

Tajemniczy Klient

Tajemniczy Klient jest jedną z najlepszych metod badania poziomu obsługi klientów. To usługa skierowana do firm i instytucji, które stawiają sobie wysokie wymagania odnośnie jakości relacji z Klientem.

Tajemniczy Klient nie ocenia i nie interpretuje – jedynie stwierdza fakty, opisuje zdarzenia zastane na miejscu. Po wizycie w wyznaczonej placówce, audytor wypełnia szczegółową kartę audytu, oceniając wszystkie obszary, które poddawane były badaniu. Wyraża subiektywną opinię oraz opisuje swoje emocje i wrażenia poobserwacyjne.

To właśnie poprzez badanie typu Tajemniczy Klient, firma może się dowiedzieć, co się dzieje w jej punktach sprzedaży.

Szczegółowy raport sporządzony po przeprowadzonym audycie, wskaże Państwu obszary wymagające naprawy.

 Oferujemy:

  • audyty telefoniczne
  • audyty e-mailowe
  • audyty bezpośrednie

Badanie Satysfakcji Klienta

Kluczowym czynnikiem w działaniu każdej firmy jest satysfakcja klienta. Monitoring satysfakcji klientów jest jednym z podstawowych narzędzi wspierających budowanie długotrwałych relacji, opartych na lojalności klienta. Badania stanowią ważne uzupełnienie badań tajemniczy klient – pozwalają stwierdzić, jaka jest subiektywna ocena obsługi oraz innych aspekty działalności firmy przez klientów firmy.

Dzięki temu wiadomo nie tylko jacy pracownicy stosują się do standardów obsługi wdrożonych przez firmę, ale także jakie zastrzeżenia w obsłudze czy produkcie widzą prawdziwi klienci firmy.

Konfrontowanie wyników tych dwóch badań pozwala na trafne podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem obsługą klienta.

Obszary badawcze:

  • badania marki i wizerunku
  • badania satysfakcji klienta
  • badania jakości obsługi
  • badania produktu

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Szkolenia