Be active – automotywacja do działania

Po szkoleniu będziesz potrafił:

Określić własne możliwości, mocne strony wyznaczać cele do działania. Wzrośnie twoja samoświadomość i poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Twoje nastawienie będzie ukierunkowane na rozwiązywanie konfliktów, problemów i rozpoznawanie ewentualnych zagrożeń mających wpływ na motywację zawodową/prywatną.

Adresaci szkolenia:

Osoby zagrożone wypaleniem zawodowym, managerowie, kadra zarządzająca wyższego szczebla, osoby zainteresowane dziedziną motywowania zespołów.

Przykładowy program szkolenia:

1. Automotywacja – jak zmotywować siebie do działania?

 • Techniki motywacyjne (stosowanie nagród, wyznaczanie celów i monitorowanie postępów)
 • Ranking motywatorów i demotywatorów
 • Porażka czy sukces?
 • Life balance w sytuacjach trudnych
 • Budowanie siebie na nowo

2. Motywacja w pracy

 • Nie ma tego złego…
 • Myśl pozytywnie
 • Myśl strategicznie
 • Pobawmy się! (ćwiczenia kreatywne)

3. Emocje na wodzy

 • Typki spod ciemnej gwiazdy- Jakim typem jestem?
 • Naładuj baterie
 • Konflikt, zgrzyty i romanse

4. Kim jestem?

 • Zabawa z lustrem
 • Jak widzą mnie inni?
 • Kim będę?
 • Wysyłamy list w butelce

5. Zarządzanie sobą w czasie

 • Kto zjadł mój zegar
 • Ustalenie priorytetów
 • Kij i marchewka
 • Nie ma róży bez ognia- o celach i delegowaniu zada

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Szkolenia