Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem

Cel i korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności do profesjonalnej obsługi Klienta, jak również poznają sposoby budowania trwałych relacji z Klientami. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczny aspekt wykorzystania posiadanej wiedzy i stwarza możliwość zastosowania jej w praktyce, co daje gwarancję zwiększenia efektywności pracy.

Wymierne efekty po szkoleniu:

 • budowanie trwałych relacji z klientami
 • wzrost zadowolenia i lojalności klientów
 • podniesienie pożądanego wizerunku firmy
 • nabycie umiejętności właściwego rozpoznawania i reagowania przez pracowników na specyficzne potrzeby klientów
 • zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Adresaci szkolenia:

Pracownicy kontaktujący się z klientami bezpośrednio i telefonicznie – dział obsługi klienta, dział sprzedaży, dział reklamacji, przełożeni zarządzający zespołem, nowi pracownicy, konsultanci, handlowcy i doradcy.

Metody pracy: scenki, ćwiczenia grupowe, burza mózgów, dyskusja moderowana, prezentacje trenerskie, prezentacje uczestników, ćwiczenia indywidualne

Czas trwania szkolenia: 8h

Przykładowy program szkolenia:

1. Autoprezentacja

 • czym jest autoprezentacja
 • korzyści płynące ze skutecznej autoprezentacji
 • siła pierwszego wrażenia i jego rola w budowaniu relacji z klientami

2. Komunikacja w biznesie i jej rola – savoir-vivre w relacjach z klientami

 • przedstawienie się i powitanie
 • znaczenie mowy niewerbalnej i intonacji
 • rozmowy telefoniczne – najważniejsze zasady, trudne sytuacje ,najczęstsze błędy popełniane przez telefon, automatyczna sekretarka, poczta głosowa
 • etykieta mailowa – podstawowe zasady, najczęściej popełniane błędy

3. Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem

 • profesjonalna obsługa – korzyści płynące z wysokiego standardu obsługi
 • mowa werbalna – czyli co mówić, żeby nas kupowano
 • skuteczna komunikacja z klientami – bariery komunikacyjne
 • aktywne słuchanie i parafraza
 • typy trudnych klientów – jak sobie z nimi radzić
 • niezadowolony klient – jak odzyskać jego zaufanie
 • profesjonalne reagowanie na reklamacje
 • trudny klient, trudne sytuacje – sposoby rozwiązywania problemów
 • utrzymywanie relacji z klientem kontakt posprzedażowy
 • badanie satysfakcji klienta – najlepsze metody

Po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności oraz materiały edukacyjne.

Oferujemy również stały kontakt po szkoleniu – w każdej chwili uczestnicy mogą liczyć na konsultacje i pomoc.

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Szkolenia