Profesjonalna asystentka biura/zarządu

„Jeśli chcesz zrobić dobry biznes najpierw zatrudnij dobrą asystentkę”  Donald Trump

Cel szkolenia:
 
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych Asystentki Zarządu, pod względem oczekiwań osób zarządzających firmą. Asystentka Zarządu powinna być świetnym organizatorem, strategiem i doskonale radzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach. W większości firm Asystentka Zarządu jest pierwszą osobą, z którą styka się klient, więc od jej profesjonalizmu w znacznym stopniu, zależy wizerunek firmy.
 
Program szkolenia:
 
1. Funkcje asystentki w zarządzaniu firmą:
 • Reprezentacyjna
 • Informacyjna
 • Administracyjno- biurowa
2. Zadania asystentki
 • Główne zadania i zakres odpowiedzialności w sekretariacie
 • Umiejętności i kwalifikacje zawodowe niezbędne na stanowisku asystentki
3. Etykieta w biznesie i protokół dyplomatyczny
 • Etykieta w biznesie – najważniejsze zasady
 • Precedencja służbowa a towarzyska
 • Różnice kulturowe
 • Etykieta wręczania wizytówek
 • Formy przedstawiania osób
 • Tytułowanie Gości
 • Obsługa gościa VIP
 • Mowa ciała
 • Etykieta telefoniczna i e-mailowa
 • Dress code w godzinach pracy
 • Kwiaty i prezenty w biznesie
 • Dbanie i wizerunek firmy

4. Organizacja spotkań  w firmie i poza firmą

 • Organizacja konferencji

5. Obsługa trudnego klienta – czego unikać?

6. Współpraca z innymi pracownikami  – komunikacja w zespole

7. Zarządzanie czasem

 • Macierz Eisenhowera – zadania pilne, nie pilne, ważne i nieważne
 • Zasada Pareto – zarządzanie priorytetami
 • Analiza ABC – planowanie zadań dziennych, tygodniowych i miesięcznych
 • Gospodarowanie czasem własnym i swojego przełożonego
 • Prowadzenie terminarza szefa
 • Planowanie zadań krótko i długo-terminowych

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Szkolenia