Współczesny telemarketing – standardy profesjonalnej obsługi klienta

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności budowania długotrwałych relacji oraz skutecznego komunikowania się z klientem w procesie telefonicznej obsługi klienta.

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać osobowość klienta oraz nauczą doboru narzędzi wpływających na komunikację z nimi. Ważnym aspektem szkolenia jest nacisk na praktyczny aspekt budowania wśród uczestników postawy pro-klienckiej, co daje gwarancję zwiększenia rezultatów pracy w procesie obsługowym klienta.

Wymierne efekty po szkoleniu:

 • Budowanie pozytywnych relacji z klientami
 • Wzrost świadomości wpływu na własną postawę wobec klienta
 • Stosowanie profesjonalnych standardów obsługi klienta w praktyce
 • Wykorzystanie zasad poprawności językowej w celu budowy korzystnego wizerunku firmy
 • Stosowanie narzędzi komunikacyjnych wspierających budowanie korzystnych oraz długotrwałych relacji z klientami
 • Wzrost satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy
 • Zwiększenie skuteczności działań osób odpowiedzialnych za telefoniczny kontakt z klientem

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za telefoniczny kontakt z Klientem. Skierowane jest do firm i instytucji, które chcą podnieść jakość obsługi Klienta oraz zwiększyć przychody ze sprzedaży w strukturach obsługowo-sprzedażowych.

Metody pracy:

Szkolenie prowadzone w formie warsztatu 80% (20% mini-wykład) – scenki symulacyjne, burza mózgów, dyskusja moderowana, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, feedback trenerski.

Przykładowy program szkolenia:

1. Współczesny telemarketing – psychologia kontaktu z klientem

 • Oczekiwania współczesnego klienta
 • Zasady budowania pozytywnych relacji z klientami
 • Co wpływa na poziom satysfakcji klientów?

2. Typologia klienta w procesie obsługi telefonicznej

 • Jak rozpoznać osobowość klienta?
 • Sposoby prowadzenia rozmów w sytuacjach trudnych z poszczególnymi grupami klientów

3. Efektywna komunikacja przez telefon

 • Jak komunikować się z klientem w sposób efektywny biznesowo?
 • Zasady poprawności językowej w rozmowie z klientem

Narzędzia komunikacyjne wspierające budowanie relacji z klientem w rozmowie telefonicznej

4. Rozmowa telefoniczna w obsłudze klienta

 • Budowanie pierwszego wrażenia
 • Zainteresowanie klienta- zbudowanie relacji
 • Badanie potrzeb klienta – sposoby pozyskiwania informacji od klienta
 • Przedstawienie rozwiązania metodą argumentacji
 • Pokonywanie zastrzeżeń oraz obiekcji klienta
 • Końcowe pozytywne wrażenie

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (Strzelców Bytomskich 100, 41-922 Radzionków) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (Strzelców Bytomskich 100, 41-922 Radzionków) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Szkolenia biznesowe