Zarządzanie czasem i zadaniami

Cel szkolenia:

Warsztat został zaprojektowany w oparciu o różne metody zarządzania drogocennym czasem i natłokiem zadań. W szkoleniu zastosowano silnie angażujące ćwiczenia, których celem jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z codziennym ogromem spraw do załatwienia. Uczestnicy nabędą kompetencje do sprawnego zarządzania swoim czasem.

Wymierne efekty po szkoleniu:

 • Wzrost motywacji do działania, dzięki uświadomieniu własnych potrzeb
 • Zwiększenie efektywności działania, dzięki umiejętnym krzyżowaniu wiedzy, umiejętności i motywacji
 • Podniesienie komfortu pracy poprzez odpowiedniemu zaplanowaniu harmonogramu dnia
 • Uzyskanie satysfakcji poprzez aktywność związaną z własnymi priorytetami
 • Uzyskanie harmonii wewnętrznej dzięki uporządkowaniu wszystkich spraw i zadań oczekujących na realizację
 • Wzrost efektywności osobistej poprzez zminimalizowanie spraw nieistotnych

Metody pracy:

 • Odgrywanie ról
 • Praca w grupach,
 • Dyskusje
 • Gry szkoleniowe
 • Mini wykłady
 • Kwestionariusze

Przykładowy program szkolenia:

1. Cele osobiste

 • Cele osobiste
 • Metody planowania celów

2. Metody zarządzania czasem

 • Teoria 7 nawyków skutecznego działania
 • Kryterium pilności i ważności – matryca Eisenhowera
 • Metoda priorytetów A B C
 • Getting Things Done – Uporządkowanie spraw wg D. Allena

3. Pożeracze czasu

 • Przyczyny nieustannego braku czasu
 • Negatywny wpływ pożeraczy czasu
 • Przypomnienie priorytetów

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Szkolenia