Dwie strony medalu – PR i marketing w budowaniu wizerunku firmy

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest do osób, które odpowiadają w firmie za budowanie długofalowego wizerunku marki, oraz realizację działań PR. Podczas zajęć omówione zostaną poszczególne aspekty public relations, elementy employer brandingu oraz strategii działań marketingowych. Szkolenie ma wymiar praktyczny, opiera się przede wszystkim na analizowaniu case study, tworzeniu własnych strategii rozwiązań w drodze dyskusji i burzy mózgów.

Metody pracy: Case study, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Zagadnienia szkoleniowe:

1.Public Relations w firmie

  • czynniki budujące wizerunek firmy na rynku
  • etyka i kultura wewnętrzna firmy
  • rola menedżera w kreowaniu wizerunku firmy

2. Media relations

  •  tworzenie bazy mediów
  • kontakty z mediami a relacje z mediami
  • budowanie informacji prasowych
  • patronaty medialne

3. Rola komunikacji w PR

  • skuteczny komunikat – key messages
  • storytelling i budowanie więzi z klientem
  • content marketing

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Szkolenia