Skuteczna rekrutacja i selekcja personelu

1. Struktura organizacyjna firmy – analiza i konsultacje

Twoja firma to system, który można porównać do skomplikowanego mechanizmu. Jednak w firmie, w przeciwieństwie do maszyn, główną rolę odgrywają ludzie. Ich wiedza, kompetencje, charaktery i emocje – wszystko ma wpływ na funkcjonowanie w ramach danej struktury organizacyjnej. Zaczniemy więc od tego, że pomożemy Ci w określeniu tego jakich ludzi potrzebujesz. Wspólnie z Tobą przyjrzymy się także strukturze organizacyjnej, którą stworzyłeś – czy na pewno sprzyja ona realizacji celów Twoich i Twojej firmy?

 2. Optymalizacja wielkości zatrudnienia – analiza

Czasem więcej znaczy mniej, a czasem… wręcz odwrotnie. Pomożemy ci wytypować kluczowe kompetencje twoich pracowników – obecnych i tych potencjalnych, w taki sposób, aby optymalizować wielkość zatrudnienia, zwiększać efektywność pracy i tworzyć przyjazne środowisko, w którym profesjonaliści chętnie będą doskonalić swoje umiejętności z korzyścią dla całej organizacji.

3. Profile kandydatów – opracowanie

Na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie z naszą pomocą potrzeb i celów Twojej firmy, wspólnie budujemy profile kandydatów i wymagania im stawiane.

4. Opracowanie zakresu obowiązków

Dokładne opracowanie zakresu obowiązków pomaga nie tylko na etapie rekrutacji, ale także porządkuje pracę całej firmy.

5. Ogłoszenia o pracę – przygotowanie i wybór odpowiednich kanałów komunikacji

Pozyskanie kompetentnych pracowników jest równie ważne, jak pozyskanie klientów. Nawet metody są podobne – dobrze przygotowane przez nas ogłoszenie rekrutacyjne niczym reklama zaciekawi potencjalnych kandydatów do pracy, a staranny wybór kanałów komunikacji
(np. konkretne portale, PUP) jest gwarancją tego, że komunikat trafi do właściwej grupy docelowej – potencjalnych pracowników.

 6. Spotkanie z kandydatami – prezentacja firmy

Pomożemy Ci zaprezentować Twoją firmę na targach pracy, zorganizować Dzień Otwarty lub inne wspólnie zaplanowane przedsięwzięcie. Dzięki temu zbudujesz lub ugruntujesz swój pozytywny wizerunek jako pracodawcy i dotrzesz do większej liczby kandydatów.

 7. Spotkania rekrutacyjne – przygotowanie i prowadzenie

Pomożemy Ci tak przygotować spotkania aby przebiegły sprawnie i dały możliwość obiektywnej oceny kandydatów. W zależności od stanowiska stosujemy rozmaite metody rekrutacyjne.

8. Opracowywanie wyników spotkań rekrutacyjnych

Pomożemy Ci usystematyzować informacje o kandydatach, zdobyte na podstawie ich aplikacji i spotkań rekrutacyjnych. Przedstawimy Ci także nasze rekomendacje, które pomogą Ci w podejmowaniu optymalnych decyzji.

 9. Szkolenia wprowadzające dla nowo przyjętych pracowników: misja firmy, standardy obsługi itp.

Rekrutacja nie kończy się w momencie podpisania umowy o pracę. Na sukces nowego pracownika ogromny wpływ ma bowiem to, w jaki sposób zostanie wprowadzony do organizacji. Pomożemy Ci również na tym etapie, organizując szkolenia i prezentacje dla nowo przyjętych pracowników, przygotowane wspólnie z Tobą, by nowi pracownicy poznali cele, misję i standardy Twojej firmy.

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Szkolenia