Zarządzanie zespołem/ działem sprzedaży

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem/działem sprzedaży. Warsztaty obejmują zagadnienia związane z motywacją pracownika, działaniami w sytuacji zmiany oraz dostarczają szereg umiejętności dotyczących automotywacji lidera. Uczestnicy dowiedzą się jakie systemy zarządzania stosować, aby pracownicy byli efektywni i skuteczni. Warsztat korzysta z innowacyjnych narzędzi zarządzania z elementami coachingu.

Wymierne efekty po szkoleniu:

Uczestnicząc w szkoleniu poznasz skuteczne metody zarządzania zespołem i dowiesz się jak określać ambitne cele i w jaki sposób skutecznie je realizować. Warsztat da Ci wiedzę dotyczącą indywidualnego zarządzania pracownikami i umiejętność przeprowadzania skutecznych i otwartych rozmów oraz przekazywania informacji zwrotnej. Dowiesz się jak odpowiednio inspirować i weryfikować pracę zespołu z korzyścią dla pracowników, ciebie i twojej firmy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do menedżerów działów, właścicieli firm i zarządzających rozproszonymi grupami sprzedażowymi. Na szkolenie zapraszam również osoby, które pragną budować świadomość menedżerską i planują rozwój w strukturach sprzedaży

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter interaktywnych wykładów, w dużej mierze Trener kładzie nacisk na elementy warsztatowe (praktyczne ćwiczenia), aby wiedza nabyta podczas warsztatów miała przełożenie na życie zawodowe uczestników i mogła być praktycznie wykorzystana.

Przykładowy program szkolenia:

1. Budowanie zespołu sprzedaży

 • Funkcje zarządzania i wykorzystanie w budowaniu zespołu
 • Metody określania ambitnych celów w zespole
 • Nowoczesne metody zarządzania zespołem

2. Automotywacja lidera

 • Co zrobić by chciało się chcieć
 • Lider czy przywódca – rozwój zarządzającego

3. Role członków w zespole, a możliwości i kompetencje sprzedawców

 • Style interpersonalne, a skuteczne zarządzanie
 • Motywacja handlowca i inspirowanie zespołu

4. Efektywny coaching handlowców

 • Siła pytań i aktywne słuchanie w zespole
 • Coaching w zarządzaniu (gdzie jego miejsce)
 • Modele coachingowe

5. Motywowanie i inspirowanie pracowników

 • Skuteczne systemy motywacyjne
 • Model 3xW

6. Zarządzanie zmianą w zespole

 • Proces zmiany – elementy
 • Opór i jego przezwyciężenie

7. Przywództwo i Zarządzanie w zespole

 • weryfikacja i kontrola zadań

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Szkolenia