Bruk-Bet

Współpracę z firmą “Krawat i Muszka” oceniamy bardzo dobrze, szczególnie ze względu na profesjonalizm w działaniu, bardzo dużą sprawność organizacyjną oraz merytoryczne wsparcie na etapie projektowania programu szkoleniowego, które zaowocowało szkoleniem dostosowanym do potrzeb naszego zespołu.

Trener, dzięki swojemu doświadczeniu oraz bardzo dobremu warsztatowi trenerskiemu, potrafił bardzo szybko nawiązać dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, dostosować sposób prowadzenia zajęć warsztatowych do specyfiki pracy w naszej branży, a co najważniejsze dostarczyć uczestnikom szkolenia praktycznych narzędzi i rozwiązań, które łatwo mogli oni zaadoptować do swojej codziennej pracy.