WSB

Na szczególną pochwalę zasługuje sposób prowadzenia szkolenia – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych, zwiększających tempo przyswajania wiedzy.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny zarówno na etapie koncepcji jak i realizacji przedsięwzięcia.