Marta Dyda

Marta Dyda

Certyfikowany Trener biznesu, Doradca biznesowy, Coach narzędziowy, Certyfikowany Trener i Partner FRIS®

Prowadzi projekty rozwojowe wspierające kompetencje managerskie, sprzedażowe, wzmacniające efektywność. Pracuję z odpornością na stres i wypaleniem zawodowym.

Doświadczenie zdobyła w  obszarze szkoleniowym  podczas 10 letniej praktyki zawodowej, pracując w różnych strukturach, dzięki czemu  posiada  szeroki ogląd na procesy zachodzące w firmach, zna potrzeby i oczekiwania każdej ze stron, przyjmuje różne perspektywy w projektowaniu szkoleń. W organizacjach, w których pracowała, została osobą odpowiedzialną za wspieranie procesów rozwojowych.  

W obszarze zarządzania projektami odpowiadała za rozwijanie produktów, planowanie, przewodzenie i organizowanie pracy zespołu powołanego do realizacji projektu. Definiowała zakres przedsięwzięcia i obszar do realizacji, wyznaczała zadania prowadzące do osiągnięcia wyznaczonego celu, określała obowiązujące terminy. Zarządzała budżetem, tworzyła strukturę i standardy pracy w zespole. Ustalała harmonogram działań, koordynowała wszystkie działania związane z realizacją danego projektu.

Świetny motywator, który  kierował oraz kontrolował pracę grupy pracowników zaangażowanych w realizację projektu, gdzie zarządzała ryzykiem. Z sukcesem wprowadziła projekty w życie, przygotowywała kompleksowo od strony merytorycznej, sprzedażowej i marketingowej przedsięwzięcia eventowe i biznesowe. 

Jest absolwentką kierunku reklama i PR (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), studiów z obszaru Organizacji i Kierownictwa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Akademii Trenera (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Szkoły Coachów Biznesu ( Akademia SET®). Jako certyfikowany trener FRIS®, potrafi lepiej zrozumieć mechanizmy zachodzące w biznesie i relacjach międzyludzkich skupiając się na rozwoju umiejętności i kształtowaniu ich  postaw, pokazując naturalny sposób funkcjonowania w rzeczywistości.