Employee Expierience

Ilość godzin szkoleniowych: 16h

CEL WARSZTATU MOTYWACYJNEGO :

 • Praca nad kształtowaniem pozytywnego wizerunku hotelu wśród pracowników, kontrahentów oraz Gości.
 • Praca nad świadomością jak Guest Employee wpływa na Guest Experience ?
 • Budowanie postaw odpowiedzialności, życzliwości i gościnności wśród pracowników w oparciu o marketing relacyjny.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Managment ma ugruntowane zasady Employee Experience od etapu rekrutacji, poprzez etap zatrudniania, wdrażania pracownika, aż po wprowadzenie go w misję i wizję hotelu, kończąc na zasadach żegnania pracownia odchodzącego z firmy.
 • Managerowie poszczególnych działów mają usystematyzowane procedury obsługi Gości na każdym etapie, których znajomość jest cyklicznie sprawdzana przez Zarząd.
 • Pracownicy wszystkich szczebli znają misję i wizję hotelu.
 • Dzięki jasnym, uproszczonym i usystematyzowanym procedurom, pracownicy  wiedzą jak wpływać na pozytywny odbiór oferowanych  usług wśród Gości.
 • Pracownicy wiedzą do kogo i w jakiej sprawie mogą się zwrócić,  w celu rozwiązania problemu – jeśli taki wystąpi.
 • Identyfikują się z miejscem pracy i rozumieją oczekiwania Zarządu w stosunku do powierzonych im zadań.

METODY PRACY:

Gra szkoleniowa
Karty wartości

Ćwiczenia grupowe
Dyskusja moderowana
Case study

  RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

  I. WSTĘP

  •  Prezentacja trenera i uczestników
  •  Prezentacja głównych zagadnień i celów szkolenia
  •  Kontrakt

  II. CZEGO DZISIAJ OCZEKUJĄ PRACOWNICY?

  • Rola menadżerów w budowaniu kultury opartej na employee experience.
  • Budowa i zmiana strategii obiektu opartej na zarządzaniu doświadczeniami pracowników.
  • Oczekiwania i potrzeby pracowników z różnych pokoleń – baby boomers, pokolenie X,  Milenials, Pokolenie Z.
  • Jak słuchać potrzeb pracowników – jak to robią najlepsi.

  III. EMPLOYEE  EXPERIENCE – DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

  • Jak pozyskać wartościowych pracowników, którzy zostaną z nami na dłużej?
  • Proces rekrutacyjny – najczęstsze błędy w nadawanych ogłoszeniach.
  • Gdzie i w jakiej formie się ogłaszać?  Czy oryginalność zagwarantuje nam skrócony proces rekrutacji, zwieńczony sukcesem?
  • Emplpyee Experience na etapie:
   • rekrutacji – przykłady
   • wdrożenia pracownika w zakres obowiązków (zasada 4 P)
   • zapoznania z misją i wizją firmy
   • budowanie kultury organizacyjnej i przyjaznego środowiska pracy-przykłady
   • offboardingu pracownika

  III. EMPLOYEE EXPERIENCE A GUEST EXPERIENCE

  „Zadbajmy o swoich pracowników, a wtedy oni zadbają o naszych Klientów”

  Richard Branson

  Dyskusja – wymiana doświadczeń

  IV. EMPLOYEE EXPERIENCE W PRAKTYCE

  • Zakres obowiązków i wkład tych pracowników w budowanie doświadczeń Gościa
   • Recepcjonista
   • Concierge
   • Manager ds. Relacji z Gościem
   • Manager Gastornomii
   • Kierownik Restauracji/ Kierownik Sali
  • Różnice w sposobie obsługi Gości w wielopokoleniowym społeczeństwie.
  • Oczekiwania Gości z różnych grup ( rodziny z dziećmi, seniorzy, VIP, goście biznesowi, grupy wycieczkowe, grupy konferencyjne)
  • Różnice kulturowe między Gośćmi  z krajów europejskich i poza europejskich
  • Jak to robią najlepsi – przykłady

  ZAKOŃCZENIE  WARSZTATU SZKOLENIOWEGO – PODSUMOWANIE.

   Nie masz środków na rozwój biznesu? Pomożemy pozyskać Ci dofinansowanie!

    Zamów szkolenie dla swojej firmy

    Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności zawierającą klauzulę informacyjną o Współadministratorach Danych Osobowych oraz przysługujących mi prawach dostępną tutaj. *

    Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności dostępną tutaj.

    Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności dostępną tutaj.