Zarządzanie zmianą

CELE SZKOLENIA:

 • Uczestnik zna fazy zmiany, oraz wie, jak postępować podczas każdej z nich.
 • Uczestnik pozna jaką rolę w procesie zmiany odgrywa szef.
 • Uczestnik pozna sposoby reagowania na zmianę 4 styli osobowości DISC
 • Uczestnik zna sposoby planowania zmiany i potrzymania jej wdrożenia

Metody pracy:

Prezentacja trenerska
Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe
Burza mózgów

Dyskusja moderowana

Przykładowy program szkolenia:

1. Zmiana

 • Rola zmiany w przedsiębiorstwie
 • Definicja zmiany
 • Etapy wdrażania zmiany

2. Fazy akceptacji zmiany

 • Nastawienie do zmiany
 • Zaprzeczenie
 • Opór
 • Akceptacja
 • Zaangażowanie

3. Rola menedżerów i komunikacji na proces wdrożenia zmian

 • Celowość wprowadzania zmian
 • Przejście menedżera przez proces zmiany
 • Rodzaj komunikacji podczas wprowadzania zmian
 • Możliwe działania łagodzące opór pracowników na zmianę

4. Ocena skuteczności wprowadzonej zmiany

 • Mierniki skuteczności zmiany
 • Cykl Deminga
 • Ocena procesu zmiany
 • Weryfikacja nastawienia pracowników do wprowadzonej zmiany

5. Świat VUCA – co nam mówi

 • Co oznacza VUCA
 • Jak działać w świecie VUCA
 • Kluczowe kompetencje menedżera
 • Rola zmiany w świecie VUCA

6. Zwinne podejście do zmiany

 • Agile – główne wartości
 • Na czym polega zwinne podejście do zmiany
 • Rola pracowników w podejściu Agile
 • Proces przeprowadzenia przez zmianę
 • Metody komunikacji

7. Postawa

 • Jak pracować nad negatywną postawą w stosunku do zmian
 • Jak budować świadomość roli zmiany w środowisku pracy

8. Podsumowanie wiedzy

  Nie masz środków na rozwój biznesu? Pomożemy pozyskać Ci dofinansowanie!

   Zamów szkolenie dla swojej firmy

   Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności zawierającą klauzulę informacyjną o Współadministratorach Danych Osobowych oraz przysługujących mi prawach dostępną tutaj. *

   Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności dostępną tutaj.

   Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności dostępną tutaj.