Automotywacja do działania

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie świadomości źródeł własnej inspiracji
 • Zgłębienie wiedzy jak rozpoznawać emocjonalne blokady motywacji
 • Poznanie czynników motywacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Poznanie sposobów na stawianie celów i planowanie swoich działań
 • Zdobycie umiejętności wywoływania wewnętrznej motywacji do każdego zaplanowanego projektu.
 • Zdobycie wiedzy jak emocję lęku i złości przekuć w motywację do działania.

Metody pracy:

Prezentacja trenerska
Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe
Gra szkoleniowa

Burza mózgów

Case Study
Dyskusja

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Niezbędna wiedza na temat motywacji

 • Teoria treści (teoria potrzeb Maslowa, dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga, teoria osiągnięcia Atkinsona, Teoria zachowań przedsiębiorczych McClelland, Teoria pracy McGregora)
 • Teoria procesu (teoria oczekiwań wartości Vrooma, teoria popędu Hulla)
 • Teoria wzmocnienia (teoria motywacji zachowań Skinnera)

2. Czynniki motywujące oraz demotywatory

 • Odkrywanie i stosowanie indywidualnych motywatorów

3. Automotywacja w realizacji zadań

 • Wybrane techniki zarządzanie sobą w czasie

4. Przekonania i nawyki

 • „muszę” zamienić w „chcę”
 • Przekonania powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań
 • Mobilizująca i motywująca funkcja przekonań
 • Siła nawyków w warunkowaniu naszych sukcesów i porażek
 • Metody eliminacji złych nawyków

5. Metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu

 • Przyczyny i objawy wypalenia zawodowego
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy
 • Szczypta asertywności, czyli jak odmawiać
 • Metody regenerowania sił

6. „Nowe Ścieżki” – w jaki sposób pobudzić kreatywność

 • Sztuka szukania nowych rozwiązań
 • Techniki pomagające w przezwyciężaniu przeszkód dla twórczego myślenia

  Nie masz środków na rozwój biznesu? Pomożemy pozyskać Ci dofinansowanie!

   Zamów szkolenie dla swojej firmy

   Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności zawierającą klauzulę informacyjną o Współadministratorach Danych Osobowych oraz przysługujących mi prawach dostępną tutaj. *

   Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności dostępną tutaj.

   Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności dostępną tutaj.