Monika Batko

Szkolenia z rentowności obiektu

Ukończyła finanse na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym, zarządzanie zmianami w Birkbeck Colledge przy Uniwersytecie Londyńskim oraz controlling na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Swoje kompetencje budowała przez 15 lat intensywnej pracy w bankowości korporacyjnej oraz zarządzając finansami międzynarodowej grupy kapitałowej z branży logistycznej. Brała udział w przejęciach i sprzedaży spółek, tworzeniu joint venture oraz była liderem procesu w obszarze finansów w procesie fuzji. Nadzorowała spółki zależne z pozycji członka rady nadzorczej.

Od 5 lat pomaga rozwijać się przedsiębiorstwom, zarówno tym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, jak i tym, które stają przed wyzwaniem dynamicznych inwestycji.  Specjalizuje się w zarządzaniu finansami i controllingu i za te obszary odpowiada w RK Consulting www.rkc.com.pl

Sama pełna entuzjazmu uwielbia pracować z ludźmi. Podczas pracy konsultanta i szkoleniowca dzieli się nie tylko wiedzą, ale też dobrą energią i motywacją.

Główne obszary specjalizacji:

  • Controlling,
  • Wyceny spółek
  • Pozyskiwanie finansowania,
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym i płynnością,
  • Ceny transferowe.

20 lat doświadczenia w bankowości korporacyjnej i w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw na szczeblu dyrektora finansowego, członka rad nadzorczych i doradcy.