Podróż bohatera – szkolenie w postaci gry coachingowej w wersji on-line

Główny cel gry

 „Podróż Bohatera” to nowoczesna forma rozwoju osobistego, która pozwala:

 • Wyznaczyć cele rozwojowe indywidualne, zawodowe, krótko i długo terminowe.
 • Rozpocząć proces transformacji, zmiany postawy, charakteru a przede wszystkim kompetencji związanych z obszarem skutecznego dział.
 • Rozwinąć umiejętności formułowania celu, świadomego kształtowania postawy, zarządzania posiadanymi zasobami, radzenia z wewnętrznymi barierami oraz organizowania planu działań gwarantujących realizację.
 • Wzmocnić poczucie własnej wartości, pewności siebie oraz motywacji do dział.

Pomysł grę, inspirowany jest na podstawie książki „Bohatera o tysiącu twarzach” Josepha Cambpella – mityczną wyprawą bohatera, archetypu od tysięcy lat obecnego i silnie zakorzenionego w naszej kulturze.

Wyprawę mitycznego herosa w grze wykorzystano jako metaforę każdej podróży człowieka do wyznaczonego celu. Jako podróży przez własne życie z typowymi i powtarzalnymi etapami tej wyprawy jak : usłyszenie i podjęcie wyzwania, przekroczenie progu, samopoznanie, pokonywanie przeciwności/wewnętrznych demonów, osiąganie celu i transformacja.

Zbudowanie koncepcji gry na kanwie podróży bohatera sprawia, że gracze w niemal intuicyjny sposób sięgają do bardzo ważnych aspektów, które mają wpływ na dokonywane przez nich decyzje. W efekcie mają również wpływ na osiągane cele.

Te aspekty związane są z ich najważniejszymi wartościami, tożsamością, posiadaną wizją, prawdziwą misją – czyli wszystkim tym co w dokonywaniu zmiany, transformacji, realizacji zamierzeń – ma ogromne znaczenie.

Szkolenie obejmuje dwa dni – jest realizowane w dwóch pięciogodzinnych sesjach on-line dzień po dniu.

Dla kogo?

Gra została stworzona z myślą o tych, którzy poszukują skutecznych sposobów wsparcia w procesie osiągania celów i budowania samoświadomości. Dla wszystkich tych, którzy potrzebują bardziej efektywnych narzędzi wspierających rozwój potencjału osobistego i zawodowego.

W ramach jednego spotkania on-line otrzymujesz:

 • Innowacyjną formę coachingu grupowego , oparte na koncepcji monomitu Josepha Cambpella, wykorzystujące wiele różnych metod pracy grupowej i indywidualnej, pracy z obrazem i metaforą, ćwiczeń manualnych.
 • Niezwykle atrakcyjną grę z wciągającą fabułą – dzięki której łatwiej wejść w proces coachingowy/proces zmiany
 • Test na archetypy, czyli diagnozę siebie w drodze zmiany.
 • Pakiet inspirację do rozwoju siebie.
 • 10 Różnych ćwiczeń do pogłębienia pracy ze sobą.
 • Intensywne 3 h ćwiczeń online.
 • Większe zaangażowanie i motywację do dalszej pracy

Poszerzenie perspektywy klienta

Ponadto pracując z Grą Podróż Bohatera, możesz przejść cały proces coachingowi zgodny z TGROW, korzystając tylko z gry i zaprojektowanych w niej aktywności lub też ( w zależności od potrzeb i możliwości klienta) – przepracować jedynie wybrany etap procesu np.:

 • pracować w obszarze wartości;
 • pracować wizją i potrzebami;
 • wspierać określenie mierników osiągniętego rezultatu oraz ich ekologiczność i proaktywność;
 • pracować w obszarze mocnych stron;
 • analizować zasoby;
 • pracować z wykorzystaniem analizy archetypów klienta;
 • wspierać w tworzeniu strategii działania, związanej z napotkanymi przeszkodami ;
 • wspierać w pracy nad budowaniem właściwej samooceny;
 • tworzeniem planu działania;
 • podsumować dotychczasowe doświadczenia klienta, jego osiągnięcia, sukcesy i trudności – traktując je jako swoistą „podróż bohatera” – podróż, której sam jest bohaterem i z której może czerpać inspirację i wiedzę do realizacji kolejnego celu.

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Obszary specjalizacji