Wschód Dzikiego Zachodu – szkolenie i gra negocjacyjna realizowane on-line

Główny cel szkolenia oraz gry

Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzę oraz koncepcje i modele działania w negocjacjach.  Gra stanowi zaś okazję do pełnego doświadczenia procesu negocjacyjnego oraz praktycznego przećwiczenia przygotowania i realizacji rozmów negocjacyjnych. Wykorzystując do tego kontekst budowania biznesu rodzinnego oraz swojej pozycji w małym miasteczku na dzikim zachodzie.

Główne cele szkolenia oraz gry, to zwiększenie skuteczności działania w obszarach:

 • przygotowanie do negocjacji
 • budowanie i zarządzanie zespołem negocjacyjnym
 • budowanie dobrego kontaktu z partnerami i adwersarzami
 • zdobywanie i wymiany informacji
 • prowadzenie rozmów negocjacyjnych
 • dobijanie targu i zamykanie negocjacji

Cele operacyjne

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • Poziom wiedzy:
 • Zna przebieg procesu negocjacji i jego etapy.
 • Zna różne role, w jakich mogą występować członkowie zespołu negocjacyjnego i widzi, ich wpływ na efekty działania zespołu.
 • Widzi przełożenie dobrego przygotowania do rozmów na ich efektywność.
 • Dostrzega wybrane mechanizmy psychologiczne towarzyszące negocjacjom.
 • Widzi silne i słabe strony przyjętej strategii negocjacji.

 

 • Poziom umiejętności:
 • W usystematyzowany sposób przygotowuje się do rozmów negocjacyjnych
 • Świadomie i w dostosowaniu do wymagań sytuacji obiera strategię negocjacyjną.
 • Analizuje przebieg negocjacji i wyciąga wnioski, które przekładają się na ewentualne korekty obranej strategii.
 • Aktywnie współpracuje z innymi członkami zespołu negocjacyjnego.
 • W sposób selektywny i w dostosowaniu do potrzeb pozyskuje i ujawnia informacje.
 • Prowadzi rozmowy negocjacyjne z nastawieniem na obustronne korzyści.
 • Dobiera skuteczne sposoby dobijanie targu i zamykanie negocjacji.

 

 • Poziom kompetencji społecznych i postaw:
 • Wpasowuje swój indywidualny sposób działania uzupełniając różnorodność zespołu negocjacyjnego o konieczne kompetencje.
 • Wchodzi w dobry kontakt i buduje relacje z partnerami i adwersarzami.
 • Jest skoncentrowany na rozumieniu i chce być rozumiany.
 • Działa z intencją budowania partnerstwa i dobrej relacji.
 • Jest nastawiony na współpracę i z partnerami i adwersarzami.
 • Działa z nastawieniem na rozwiązania a nie problemy.
 • Jest otwarty na różnorodne rozwiązania.
 • Dąży do uzyskania obustronnych korzyści.
 • Działa ze świadomością osobistych mocnych stron w roli negocjatora.

Program szkolenia

Szkolenie obejmuje dwa dni – jest realizowane w dwóch pięciogodzinnych sesjach on-line dzień po dniu. Poniżej prezentujemy ramowy przebieg szkolenia:

Dzień I – ćwiczeniowy

Proponowane poniżej tematy są przykładowe. Szkolenie poprzedzamy badaniem potrzeb, które pozwala sprecyzować i uszczegółowić zakres programu.

 

Moduł I: Negocjacje – rywalizacja czy partnerstwo?

Jedynym sposobem wywarcia wpływu na klienta, jest rozmowa o jego interesach i pokazanie mu, jak je można zaspokoić.
Dale Carnegie

Główne tematy:

 • Negocjacje pozycyjne a negocjacje partnerskie
 • 3 fazy negocjacji a obecna praktyka rozmów z klientami
 • Jak brak zaufania w rozmowach wpływa na podejmowane decyzje

 

Moduł II: Przygotowanie skutecznych negocjacji

Nieprzygotowanie sukcesu w negocjacjach jest przygotowaniem porażki.
Zbigniew Nęcki

Główne tematy:

 • 10 kroków do przygotowania negocjacji (informacje, argumentacja, cele, interesy, osobowość partnerów, środowisko, opcje, BATNA, kluczowe, role)
 • Analiza własnych atrybutów według metody SMART
 • Analiza adwersarzy według metody SMART

 

Moduł III: Domknąć negocjacje w dobrym stylu

Jeśli pomyśleć na ile sposobów dochodzi do nieporozumień między ludźmi, wygląda na CUD, że potrafimy się porozumiewać. 
David Johnson

Główne tematy:

 • Style i strategie negocjacyjne
 • Wiarygodność – język ciała, zachowania a słowa i lingwistyka dialogu
 • Gra ustępstwami
 • Sposoby zamykania negocjacji

 

Dzień II – gra negocjacyjna „Wschód Dzikiego Zachodu”

Drugi dzień szkolenia jest realizowany z wykorzystaniem gry, która doskonali sztukę dogadywania się z partnerami i adwersarzami w procesie budowania biznesu. Jest doskonałym poligonem komunikacji, przygotowania do rozmów i wyboru strategii.

Zastosowanie gry służy przećwiczenie w praktyce zastosowania wiedzy i umiejętności nabywanych pierwszego dnia szkolenia oraz „odświeżeniu” osobistego warsztatu negocjatora. Pierwszy dzień był mocno zanurzony w rzeczywistości, w jakiej na co dzień pracują uczestnicy szkolenia. Gra przenosi ich w inne, fikcyjne realia. Ułatwiają dostrzeganie procesów psychologicznych towarzyszących negocjacjom oraz analizie sposobów działania, które są dźwignią sukcesu w negocjacjach.

Fabuła i przebieg gry

Gracze wcielają się w role nowych mieszkańców miasteczka Kairoscity, którego nazwa nawiązuje do postaci Kairosa, greckiego bożka szczęśliwego zbiegu okoliczności. Tworzą cztery rodziny, które we współpracy i rywalizacji ze współmieszkańcami, budują i rozwijają swoje rodzinne biznesy. Ich głównym zadaniem jest pozyskiwanie niezbędnych zasobów do stworzenia rentownej firmy. W tym celu sprzedają i kupują posiadane dobra, pozyskują potrzebne nieruchomości, reagują na niespodziewane wydarzenia losowe, które mogą ich dźwignąć lub nadwyrężyć ich biznesy.

Gracze biorą udział w 9 sesjach negocjacyjnych podzielonych na 3 fazy – wymiana informacji, pierwsze transakcje oraz finalizacja. Dogadywanie się na konkurencyjnym „dzikim” rynku, stanowi główny obszar treningu i rozwoju kompetencji negocjacyjnych. Zwycięski zespół stanie się włodarzem miasta Kairioscity oraz otrzyma dyplom najlepszego negocjatora.

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Obszary specjalizacji