Be active – automotywacja do działania

Po szkoleniu będziesz potrafił:

Określić własne możliwości, mocne strony wyznaczać cele do działania. Wzrośnie twoja samoświadomość i poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Twoje nastawienie będzie ukierunkowane na rozwiązywanie konfliktów, problemów i rozpoznawanie ewentualnych zagrożeń mających wpływ na motywację zawodową/prywatną.

Adresaci szkolenia:

Osoby zagrożone wypaleniem zawodowym, managerowie, kadra zarządzająca wyższego szczebla, osoby zainteresowane dziedziną motywowania zespołów.

Przykładowy program szkolenia:

1. Automotywacja – jak zmotywować siebie do działania?

 • Techniki motywacyjne (stosowanie nagród, wyznaczanie celów i monitorowanie postępów)
 • Ranking motywatorów i demotywatorów
 • Porażka czy sukces?
 • Life balance w sytuacjach trudnych
 • Budowanie siebie na nowo

2. Motywacja w pracy

 • Nie ma tego złego…
 • Myśl pozytywnie
 • Myśl strategicznie
 • Pobawmy się! (ćwiczenia kreatywne)

3. Emocje na wodzy

 • Typki spod ciemnej gwiazdy- Jakim typem jestem?
 • Naładuj baterie
 • Konflikt, zgrzyty i romanse

4. Kim jestem?

 • Zabawa z lustrem
 • Jak widzą mnie inni?
 • Kim będę?
 • Wysyłamy list w butelce

5. Zarządzanie sobą w czasie

 • Kto zjadł mój zegar
 • Ustalenie priorytetów
 • Kij i marchewka
 • Nie ma róży bez ognia- o celach i delegowaniu zada

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Obszary specjalizacji