Mam te moc, czyli jak radzić sobie ze stresem i zwiększyć swoją efektywność

Stres dotyczy każdego z nas. Jest obecny w naszym życiu – osobistym i zawodowym. Może motywować nas do działania lub ograniczać naszą kreatywność, proaktywność i sprawną realizację planów. To właśnie umiejętność radzenia sobie ze stresem jest kluczowa dla wzrostu efektywności i osiągania zamierzonych celów
i wyników.

Szkolenie pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy, która z jednej strony pozwala skutecznie redukować nadmiar stresu, z drugiej natomiast pomaga wykorzystać go do mobilizacji w obliczu realizacji wymagających projektów i przedsięwzięć. Co więcej nabycie tej wiedzy ma także wpływ na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Osoba, która skutecznie radzi sobie ze stresem i panuje nad własnymi emocjami jest odbierana jako wiarygodna, pewna siebie i profesjonalna.

Cele szkolenia

 • Poznanie i zrozumienie mechanizmów związanych ze stresem.
 • Przyjrzenie się swoim dotychczasowym reakcjom na sytuacje stresowe oraz ich wpływowi na własną wydajność, samopoczucie, a także osiągane wyniki.
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących, a co za tym idzie zwiększenie efektywności zawodowej oraz osobistej.

Efekty szkolenia dla uczestników

 • Poznają skuteczne metody radzenia sobie ze stresem.
 • Zwiększają poczucie wpływu na własne samopoczucie i sytuacje, które dotychczas uważali za trudne, a nawet niezależne od nich.
 • Lepiej radzą sobie z emocjami w obliczu wyzwań, np. podczas negocjacji, rozmów handlowych, wystąpień czy sytuacji konfliktowych.
 • Zyskują większą swobodę w kontaktach ze współpracownikami, przełożonymi oraz kontrahentami.

Korzyści dla firmy

 • Pracownicy będą lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych, co przekłada się na większą efektywność zawodową i sprawniejszą realizację zadań.
 • Wzrost zaangażowania i wydajności pracowników jako naturalna odpowiedź na poprawę ich dobrostanu psychofizycznego.
 • Lepsza atmosfera w miejscu pracy, a co za tym idzie poprawa wizerunku firmy oraz większa lojalność pracowników.

Metody pracy

Case study, kwestionariusz, ćwiczenia indywidualne, w parach i grupowe, dyskusja moderowana, burza mózgów, gra symulacyjna, prezentacje

20% cześć wykładowa, 80% cześć praktyczna

Zarys programowy:

 1. Radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, związanych z realizacją celów i wykonywaniem wielu zadań pod presją czasu.
 • Jak powstaje stres?
 • Stres jako czynnik zaburzający proces planowania.
 • Profilaktyka stresu.
 1. Jak zachować spokój i panować nad emocjami– techniki odreagowywania i minimalizowania stresu w pracy.
 • Rozpoznawanie własnych mechanizmów stresu.
 • Wewnętrzne stresory.
 • Co można odpuścić a co można zmienić.
 1. Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem.
 2. Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach trudnych.
 3. Metody organizacji czasu pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Obszary specjalizacji