Coachingowe zarządzanie zespołem handlowców, czyli co zasiejesz to zbierzesz

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie i ugruntowanie umiejętności skutecznego angażowania handlowców do pracy, metod motywacyjnego zarządzania zespołem, dzięki:

 • wyznaczaniu zadań odpowiednich dla stażu pracownika
 • umiejętnemu odkrywaniu różnic pomiędzy optymalnymi możliwościami pracownika a faktycznymi postępami i ich opóźnieniami
 • budowaniu i wzmacnianiu kompetencji i motywacji członków swojego zespołu
 • stosowaniu coachingowych metod zarządzania podnoszących motywację zespołu i  wspomagających realizowanie planów sprzedaży

Istotnym elementem szkolenia są praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem otrzymanych narzędzi, które uczestnik może stosować w swojej codziennej pracy menadżerskiej z handlowcami.

Wymierne efekty po szkoleniu:

Będziesz wiedział jak motywować pracowników nie generując kosztów, stosował skuteczny feedback, unikniesz demotywacji i wypalenia w zespole poprzez:

 • Poznanie i zgłębienie efektów metody MENTOR
 • Wykorzystanie otrzymanych narzędzi do wspomagania i brania odpowiedzialności przez handlowca za wyniki sprzedaży
 • Umiejętność wpływania na kompetencje sprzedawcy
 • Efektywne metody budowania motywacji ekipy handlowców

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest głównie dla osób odpowiedzialnych za pracę i wyniki zespołów sprzedażowych. Skierowane jest do firm i instytucji, które chcą podnieść jakość pracy, zwiększyć przychody ze sprzedaży, mieć więcej faktycznie zaangażowanych handlowców w pracę i osiąganie wyników

Metody pracy:

Szkolenie prowadzone w formie warsztatu 70% (20% mini-wykład, 10% indywidualny feedback trenerski) – scenki symulacyjne, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, feedback.

 Przykładowy program szkolenia:

1. Rola menadżera-coacha

 • Oczekiwania menadżera
 • Zasady pracy i współpracy z pracownikami

2. Mierzenie rozbieżności

 • Siatka kompetencji
 • Źródła rozbieżności
 • Założony plan a rzeczywiste rezultaty
 • Praktyka oceniania rzeczywistych rozbieżności

3. Efektywne słuchanie handlowca

 • Jak słuchać aby uzyskać precyzyjne informacje?
 • Usłyszeć naturę istniejących braków

4. Negocjowanie „planu rozwoju”

 • SMARTność celów
 • Narzędzia wspierające

5. Utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji i motywacji

 • Trening doskonalący handlowca
 • Rezultaty i osiągnięcia – jak wypracować najlepsze efekty

6. Kontrola i uznanie sukcesu

 • Jak pomóc zdemotywowanemu pracownikowi uzyskać dobrą pozycję
 • Praca z handlowcem, który się nie rozwija
 • Feedback i gratulacje

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Obszary specjalizacji