Dwie strony medalu – PR i marketing w budowaniu wizerunku firmy

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest do osób, które odpowiadają w firmie za budowanie długofalowego wizerunku marki, oraz realizację działań PR. Podczas zajęć omówione zostaną poszczególne aspekty public relations, elementy employer brandingu oraz strategii działań marketingowych. Szkolenie ma wymiar praktyczny, opiera się przede wszystkim na analizowaniu case study, tworzeniu własnych strategii rozwiązań w drodze dyskusji i burzy mózgów.

Metody pracy: Case study, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Zagadnienia szkoleniowe:

1.Public Relations w firmie

  • czynniki budujące wizerunek firmy na rynku
  • etyka i kultura wewnętrzna firmy
  • rola menedżera w kreowaniu wizerunku firmy

2. Media relations

  •  tworzenie bazy mediów
  • kontakty z mediami a relacje z mediami
  • budowanie informacji prasowych
  • patronaty medialne

3. Rola komunikacji w PR

  • skuteczny komunikat – key messages
  • storytelling i budowanie więzi z klientem
  • content marketing

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Obszary specjalizacji