Obudź w sobie lidera – poprowadź swój zespół do wielkich osiągnięć

Dla kogo:

Szkolenie dedykowane wszystkim osobą rozpoczynającym przygodę z zarządzaniem , wszystkim tym, którzy szukają odpowiedzi na pytanie Co robię nie tak, dlaczego nie działa? Oraz każdemu kto chce popatrzeć na pryzmat swojej pracy z kreatywnej perspektywy.

Czas trwania:

Szkolenie 16h dwa dni. 

Program:   

Odkrywanie swoich wartości i kompetencji liderskich

 • Diagnoza indywidualnych wartości lidera
 • Koło kompetencji managerskich
 • Weryfikacja kierunku działań – ja jako szef
 • Siła jest w Tobie – potencjał managerski 

Zasady pracy Lidera oraz postawy liderskie

 • Pożądane postawy w zarządzaniu zespołem
 • Strefa komfortu największe zagorzenie -3 etapy pozostawienia ograniczającego komfortu
 • Wojownik czy ofiara jaka postawa charakteryzuje Twoje działanie
 • Zarządzanie w oparciu o 5 zasad efektywnego zespołu  
 • Zarządzanie celami i zadaniami                   

Istota zarządzania oraz funkcje managerskie

 • Planowanie
 • Organizowanie
 • Kontrolowanie
 • Kierowanie
 • Motywowanie
 • Delegowanie i etapy w procesie w oparciu o 5 stref delegowania 
 • Monitorowanie z informacją zwrotną model FUKO 
 • Przekazywanie trudnych decyzji
 • Komunikowanie zmian vs praca ze zmianą
 • Spotkań zespołu jak je efektywnie przygotować, przeprowadzić

Elementy budowania autorytetu lidera

 • Exspose szefa
 • Ustalanie reguł, zasad współpracy – opowiedz o swoich oczekiwaniach 
 • Za co nagroda, a za co kara, jakie sankcje 
 • Etapy rozwoju pracownika oraz style zarządzania, czy zwarto być elastycznym w zarządzaniu?
 • Weryfikacja stylu zarządzania
 • Asertywność w zarządzaniu / agresja, uległość 
 • Model postępowania.z wymagającym i narzekającym pracownikiem        

DISC poznaj siebie i potencjały płynące z Twojego stylu

 • Jakim stylem osobowości jesteś
 • Jakim stylem jesteś w zarządzaniu?       

Budowanie otwartej komunikacji w zespole oraz zgranej drużyny

 • Style komunikacyjne
 • Budowanie komunikatów
 • Etapy budowania zespołu – buduj na potencjale
 • Etapy tworzenia się grupy
 • Kiedy kierujesz zespołem a kiedy grupą?
 • Model TRAMS – 5 ról zespołowych
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Obszary specjalizacji