Profesjonalna współpraca medialna

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • opanować stres przed wystąpieniem publicznym
 • zaprezentować swoje mocne strony
 • odnaleźć się w trudnych sytuacjach biznesowych
 • zadbać o swój wizerunek
 • zachować się w sytuacji konfliktu, agresji ze strony kontrahentów
 • współpracować z dziennikarzem, kamerą
 • przygotować debatę i prezentację biznesową (z opcją w j.angielskim)

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do osób mających kontakt z mediami i wystąpieniami publicznymi. Szkolenie odpowiada na współczesne potrzeby managerów, wykładowców, rzeczników prasowych i osób reprezentujących administrację publiczną.

Czas trwania – 16h

Dzień 1.

 1. Profesjonalna auto/prezentacja

 • Elegancka prezentacja
 • Powitanie oraz pożegnanie w sytuacjach biznesowych
 • Zasady podawania dłoni, ukłonów, pocałunków i pozdrowień
 • Właściwa postawa i sposób poruszania się (siadanie i wstawanie, sposób stania i chodzenia)
 • Prezentacja gości
 • Sposób zwracania się, właściwe tytułowanie
 • Wręczanie kart wizytowych i zaproszeń
 • Prezenty: wybór odpowiedniego i sposób wręczania partnerowi biznesowemu
 • Dobra organizacja prezentacji, debaty

Metody pracy: burza mózgów, scenki rodzajowe, analiza mowy ciała w wybranych fragmentach filmowych

2. Biznesowy dress code

 • Profesjonalny wizerunek
 • Business Casual, czyli savoir-vivre w ubiorze
 • Znaczenie dodatków w stroju
 • Podkreślanie atutów i ukrywanie niedoskonałości w tworzeniu własnego wizerunku

Metody pracy: zajęcia z mini-wykładem, analiza nagrań wybranych fragmentów filmowych, zajęcia z rekwizytami

3. Sztuka komunikacji – sztuka wizerunku

 • Zachowanie i postawa w trakcie rozmowy (właściwa gestykulacja, mimika, spojrzenie)
 • Jak odczytać intencje rozmówcy-to proste!
 • Asertywne postawy
 • Wywieranie wpływu
 • Skuteczne negocjowanie
 • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej-wizerunek firmy
 • Klienci, goście, pracownicy-czego oczekują od nas inni

Metody pracy: zajęcia dramowe, mini-wykład, praca w parach z zakresu negocjacji

 4. Współpraca z mediami i kamerą

 • Jak traktować media?
 • Kontakt z dziennikarzem – zasady i techniki
 • Najczęściej popełniane błędy w rozmowie z dziennikarzem i przed kamerą
 • Wydawanie komunikatów prasowych, zaproszeń

Metody pracy: praca indywidualna, praca grupowa, praca z kamerą

Dzień 2.

1. Debata

 • Przedstawienie własnego stanowiska i włączania się do dyskusji
 • Techniki reagowania na różne, w tym agresywne, zachowania
 • Współpraca z moderatorem i moderowanie

Metody pracy: mini-wykład, praca grupowa, praca z kamerą

 2. Prezentacja-blok ćwiczeniowy z opcją w języku angielskim

 • Słownictwo stosowane w prezentacji i negocjacji
 • Przykłady prezentacji w języku angielskim
 • Najczęściej popełniane błędy

Metody pracy: praca w parach, praca z kamerą

3. Podsumowanie i konsultacje

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Obszary specjalizacji