Savoir-vivre na arenie międzynarodowej

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA, CZYLI JAK OSIĄGAĆ CELE I POROZUMIENIE W KOMUNIKACJI PRZY INNYM DOŚWIADCZENIU

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie zasad etykiety biznesu w porównaniu z tradycyjną etykietą towarzyską – świadomość różnic,
 • Poszerzenie umiejętności interpersonalnych pomocnych w kontaktach służbowych i międzynarodowych, na przyjęciach z udziałem klientów, gości,
 • Zdobycie umiejętności dostosowania odpowiednich zachowań do sytuacji (profesjonalna autoprezentacja, dobór stroju i akcesoriów dla zdobycia autorytetu),
 • Pewność siebie, swoboda i autorytet w nawiązywaniu nowych kontaktów,
 • Uzyskanie innej jakości kontaktów międzyludzkich i międzynarodowych.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW:

 • Zdobywają większą pewność siebie poprzez świadomość swoich zalet zyskują łatwość osiągania celów zawodowych i osobistych,
 • Unikają kłopotliwych sytuacji, tworzą miłą atmosferę pracy,
 • Zwracają uwagę na swój styl prezentowania się w sytuacjach służbowych.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • Pracownicy będą pewniejsi siebie w sytuacjach służbowych reprezentując firmę,
 • Firma będzie postrzegana jako organizacja mająca pracowników na wyróżniającym się poziomie,
 • Wzrost kultury organizacyjnej,
 • Zwiększenie prestiżu Firmy.

METODY PRACY:

Scenki w oparciu o realne sytuacje z życia firmy, ćwiczenia grupowe, burza mózgów, dyskusja moderowana, prezentacje trenerskie, prezentacje uczestników, ćwiczenia indywidualne

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wielopoziomowy charakter rozumienia w komunikacji międzykulturowej
 • Hierarchia wartości właściwa danej kulturze
 • Świadomość różnic kulturowych – sfera odczuć
 • Szok kulturowy – etapy
 • Metody wychodzenia z szoku kulturowego
 • Style komunikacji, zwyczaje regionalne w oparciu o konkretne kraje
 • Komunikacja niewerbalna: strefy w kontaktach, profesjonalna autoprezentacja, typy uścisków dłoni i ich znaczenie, rodzaje kontaktu wzrokowego
 • Gesty obraźliwe w innych krajach
 • Precedencja w kontaktach międzykulturowych
 • Uniwersaliści, indywidualiści, postawy skoncentrowane i rozproszone –  konsekwencje w realizacji zadań poszczególnych państw
 • Komunikacja i umowy międzynarodowe
 • Różnice w kontaktach z przedstawicielami krajów o kulturze wysokokontekstowej polichronicznej i niskokontekstowej monochronicznej – test „jaki typ kultury reprezentujesz”
 • Podział kultur na kultury propartnerskie i protransakcyjne, ceremonialne i nieceremonialne
 • Rozwiązywanie zadań, szukanie rozwiązań przy utrudnionej komunikacji
 • Percepcja komunikacji na styku różnych kultur
 • Zasady obowiązujące w międzynarodowych negocjacjach
 • Zasady dawania prezentów w różnych krajach

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Obszary specjalizacji