Komunikacja podstawą efektywnych zespołów

Pracuje w zespole czy w grupie? 

 • różnice pomiędzy grupą a zespołem
 • elementy wpływające na  efekty zespołu 
 • wartości generowane przez ludzi 
 • znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie grupowym

DISC Style osobowości

 • jakim stylem osobowości jesteś ?
 • jak budować komunikaty, aby być zrozumianym
 • co każdy styl wnosi do zespołu
 • jaki jest potencjał w budowaniu zespołu, każdego stylu osobowości

Odpowiedzialność w komunikacji 

 • Twoje myśli to Twoje słowa” komunikaty proaktywne i reaktywne
 • przekaz informacji ukierunkowany na pozytywne doświadczenie
 • bądź napędem dla zespołu, a nie hamulcem 
 • Asertywność w procesie komunikacji
 • kontakt wzrokowy w budowaniu relacji

Budowanie zespołu

 • 5 dysfunkcji pracy zespołu 
 • proces zmiany etap rozwoju, algorytm zachowania
 • 4 etapy formowania się zespołu
 • role zespołowe 
 • gra szkoleniowa leonardo
 • proces grupowy 

Wyzwania stojące przed zespołem

 • źródła konfliktu w zespole i jego fazy
 • metodologia pracy z konfliktem
 • konflikt jako mechanizm efektywnego zespołu
 • metodologia diagnozowania źródła konfliktu

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Szkolenia