Komunikacja w zespole

Cel szkolenia:

Warsztat kładzie silny nacisk na umiejętności komunikacji interpersonalnej między członkami zespołu. Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do rozwoju swoich kompetencji w zakresie asertywnej postawy. Celem jest podniesienie efektywności zespołu, dzięki aktywnym metodom szkoleniowym nastawionym na współpracę i komunikację.

Wymierne efekty po szkoleniu:

 • Wzrost efektywności zespołu, dzięki poszerzaniu zdolności interpersonalnych
 • Uzyskanie gotowości do prezentowania postawy asertywnej
 • Wzmocnienie skuteczności zespołu, poprzez nabycie zdolności udzielania informacji zwrotnej
 • Rozwój umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych
 • Podniesienie kompetencji z zakresu aktywnego słuchania

Metody pracy:

 • Odgrywanie ról
 • Gry symulacyjne
 • Dyskusja
 • Praca w grupach,
 • Mini wykłady
 • Praca z rekwizytami
 • Kwestionariusze

Przykładowy program szkolenia

1. Komunikacja

 • Właściwe stosowanie pytań otwartych i zamkniętych
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
 • Komunikat JA
 • Informacja zwrotna
 • Metodologia radzenia sobie z barierami komunikacyjnym

2. Role zespołowe

 • Role zespołowe wg teorii M. Balbina
 • Wyznaczanie korzyści z uzupełniających się kompetencji w zespole

3. Postawa asertywna

 • Zdefiniowanie własnego poziomu asertywności
 • Korzyści z prezentowania postawy asertywnej w miejscu pracy
 • Stosowanie modelu P. Butler

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Szkolenia