ArcelorMittal

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny zarówno na etapie koncepcji jak i realizacji. Prowadzące szkolenie wykazały się wiedzą merytoryczną oraz dobrym przygotowaniem praktycznym omawianych zagadnień.

Na szczególną uwagę zasługuje sposób prowadzenia szkolenia – przekazywanie wiedzy w sposób angażujący uczestników oraz przygotowanie dużej ilości ćwiczeń zwiększających tempo przyswajanej wiedzy.