Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy. Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

GRUPA DOCELOWA – DO KOGO SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE ?

Szkolenie dedykowane jest pracownikom HR, oraz kierownikom działów, menadżerom, którzy biorą udział w procesie rekrutacji pracowników.

IDEA SZKOLENIA:

Nasz program szkoleniowy ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu procesów zmian jakie zachodzą na rynku pracy, oraz w efektywnym zarządzaniu procesem rekrutacji zewnętrznej oraz wewnątrz firmy.

Przygotowujemy pracowników działów HR do elastycznego  organizowania rekrutacji, poszukiwania pracowników w mediach społecznościowych jeżeli chodzi o pokolenie Y i Z.

Uczymy także -poprzez przykłady , jak konstruować dobre ogłoszenia o pracę, które zminimalizują czas trwania rekrutacji i pomogą wyłonić wartościowych dla firmy kandydatów, którzy będą się chcieli związać  z firmą na dłużej.

Szkolenie ma także na celu ukazanie wartości rekrutacji wewnętrznej, budowania jasnej ścieżki awansu- co jest ważne dla pracowników z pokolenia X.

Różnorodne sposoby wykonywania pracy ( łączenie pracy zdalnej, home office z pracą w siedzibie firmy), oraz elastyczny czas pracy- jako wartości, które zatrzymują w firmie cennych pracowników, a nie stanowią bariery, czy przeszkody w wypełnianiu zakresu obowiązków.

KORZYŚCI:

Dla organizacji

 • Skrócenie procesu rekrutacji i zminimalizowanie nietrafionych wyborów kandydatów.
 • Redukcja oporu wobec zmian na rynku pracy .Dzięki zrozumieniu oczekiwań obecnych kandydatów do pracy organizacja może skuteczniej przeprowadzać procesy rekrutacyjny i zminimalizować wydatki przeznaczone na rekrutację, oraz skrócić czas trwania rekrutacji.
 •  Lepsza komunikacja –  nasze szkolenie pozwala na zrozumienie, jak ważna jest skuteczna komunikacja w procesach zmiany, gdy chodzi o rekrutację wewnątrz firmy. Uczymy jak dostrzec potencjał pracowników i jak zakomunikować im awans lub zmianę zakresu obowiązków – posługując się językiem korzyści. Dzięki temu organizacja może skuteczniej komunikować cele i korzyści wynikające z wprowadzanych zmian, a także monitorować reakcje pracowników na te zmiany.
 • Posiadanie wielofunkcyjnych pracowników zapewnia organizacji ciągłość pracy, a pracownikom daje szansę na sprawdzenie się także w innych działach lub w innym zakresie obowiązków- stają się przez to pracownikami pożądanymi w tej organizacji, a ponadto wzmacnia się ich kompetencje na ogólnym rynku pracy.

Dla pracowników:

 • Zrozumienie celów i korzyści wynikających z wprowadzanych zmian – zatrudniania nowych pracowników bądź przesunięć pracowników między działami w firmie.
 • Uczymy jak komunikować pracownikom, dlaczego organizacja wprowadza zmiany i jakie korzyści z tego wynikają. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoją rolę w procesie zmiany i przyczynić się do jego skutecznej realizacji.
 • Odkrycie potencjału drzemiącego w pracownikach – wzmocnienie ich poczucia mistrzostwa dzięki programom mentoringowym (doświadczony pracownik staje się mentorem dla nowo zatrudnionego)
 • Mentoring odwrócony- pracownicy nowi, o małym stażu mogą też wnieść nowe wartości do firmy, mogą także stać się mentorami w dziedzinie cyfryzacji, nowych technologii dla pracowników generacji X czy Baby Boomers.

Korzyści wspólne:

 • Posiadanie pracowników w zespołach wielopokoleniowych gwarantuje pracodawcy ciągłość pracy, gdyż w jednym i tym samym czasie większość pracowników nie odejdzie na emeryturę czy nie zajdzie w ciążę. Procesy w organizacji nie zostaną zaburzone.
 • Pracownicy z różnych pokoleń oraz wielokulturowi są w stanie obsłużyć większą liczbę klientów/gości, gdyż będą w stanie zrozumieć oczekiwania konkretnych grup społecznych w stosunku do oferowanych usług.
 • Poprawa relacji między pracownikami i przełożonymi – szkolenie z zarządzania zmianą na rynku pracy pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz budowanie lepszych relacji między nimi, a przełożonymi. Dzięki temu organizacja może stworzyć bardziej harmonijne środowisko pracy, co przekłada się na wyższą jakość pracy i zwiększenie satysfakcji pracowników i właścicieli.

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoczęcie szkolenia, poznajemy się. Kontrakt.
Oczekiwania uczestników względem szkolenia.

I. ZMIANY NA RYNKU PRACY- NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PLANUJĄC REKRUTACJĘ
 • Jak konstruować ogłoszenie o pracę, aby trafić do odpowiednich grup kandydatów?
 • Gdzie nadawać ogłoszenia o pracę – wiele kanałów to większa szansa na dotarcie do grup zainteresowanych pracą.
 • Organizacja rekrutacji- czas, miejsce, osoby obecne na rozmowie rekrutacyjnej.
 • Nowatorskie formy rekrutacji ( video CV, zadania kreatywne dla kandydatów, open day w firmie jako sposób na zapoznanie kandydatów z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa)
 • Employee Experience – jego znaczenie dla pracodawcy i przyszłych pracowników.
II. PRACOWNICY POZYSKANI – CO DALEJ?
 • Narzędzia i testy ułatwiające dobór odpowiednich kandydatów do zespołu (FRIS, DISC, Test Galuppa)
 • Wdrażanie nowego pracownika w zakres obowiązków- zasada 4 P
 • Mentoring ( kandydat pod opieką mentora z większym doświadczeniem w firmie)
 • Mentoring odwrócony – czego nowy pracownik może nauczyć pozostałych członków zespołu?
 • Rola rozmowy podsumowującej okres próbny.
  • Rozmowa  przełożonego z mentorem
  • Rozmowa mentora z nowym pracownikiem – rola Feedbacku
  • Rozmowa nowego pracownika z przełożonym
 • Jasne określenie oczekiwań zespołu i szefa względem nowej osoby, oraz określenie ścieżki rozwoju na najbliższe 2  lata.
 • Rola motywatorów – co oferuje pracodawca, a czego oczekuje pracownik?
III. REKRUTACJA WEWNĘTRZNA – DLACZEGO JEST TAK WAŻNA I CO DAJE ORGANIZACJI?
 • Komunikowanie zmian w firmie i rozpoczęcie procesu rekrutacji wewnętrznej na przykładzie cross-treningu między stanowiskami.
 • Zalety cross- treningu i obszary do obserwacji. Gdzie mogą pojawić się trudności i jak na nie reagować?
 • Oczekiwania pracodawcy wobec pracowników, którym proponujemy awans lub zmianę stanowiska pracy.
 • Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy w sytuacji awansu lub zmiany stanowiska pracy.
IV. DLACZEGO W FIRMIE JEST TAK DUŻA ROTACJA PRACOWNIKÓW?
 • Geneza sytuacji trudnych. Dlaczego pracownicy rotują?
 • Jakie formy zatrudnienia i jakie motywatory są w stanie utrzymać pracowników w firmie dłużej niż 2 lata?
 • Spotkania z pracownikami – jak często i w jakim celu?
 • Różnice w sposobie pracy i w oczekiwaniach między pracownikami różnych generacji (Baby Boomers, Pokolenie X, Pokolenie Y, Pokolenie Z)
 • Zalety zespołów multigeneracyjnych. Jak wzmacniać potencjał poszczególnych pracowników?
V. KONFLIKTY W ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH – NARZĘDZIA I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH.
 • Co generuje sytuacje trudne i konfliktowe w zespole?
  • Podejście do czasu
  • Rozumienie efektywności
  • Przestrzeganie zasad panujących w firmie
  • Poczucie odpowiedzialności
  • Pracownicy innych narodowości- niezrozumienie oczekiwań polskich pracodawców oraz złe lub zbyt krótkie wprowadzenie pracownika w schemat funkcjonowania organizacji.
 • Wpływ managerów HR  oraz kierowników działów na atmosferę w grupie pracowniczej.
 • Style rozwiązywania konfliktów
  • Rywalizacja
  • Unikanie
  • Kompromis
  • Dostosowanie
  • Współpraca
 • Pożegnanie pracownika odchodzącego lub zwalnianego z firmy.
  Dlaczego i dla kogo jest to ważne?        
VI. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, PODSUMOWANIE, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW.

METODY, KTÓRE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA :

1. WYKŁAD – metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2. STUDIUM PRZYPADKU – metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków rekrutacji i zarządzania rozwojem pracowników w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3. GRY SZKOLENIOWE metoda ta polega na symulowaniu sytuacji biznesowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

4. WARSZTATY – metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerka prowadzi zajęcia zgodnie z cyklem Kolba.

Uatrakcyjnia je poprzez stosowanie narzędzi szkoleniowych takich jak: karty, filmiki, gry trenerskie, scenki, energizery, formularze, testy i dzielenie się przykładami z własnego życia zawodowego.

Czas trwania szkolenia (ilość dni/godzin):  dni szkoleniowe (2 x 8 h = 16 h)

  Nie masz środków na rozwój biznesu? Pomożemy pozyskać Ci dofinansowanie!

   Zamów szkolenie dla swojej firmy

   Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności zawierającą klauzulę informacyjną o Współadministratorach Danych Osobowych oraz przysługujących mi prawach dostępną tutaj. *

   Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności dostępną tutaj.

   Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności dostępną tutaj.